CARINJENJE ROBE

Alpha LS Cargo pruža stručne savete i pomoć u postupku carinjenja kao i u pripremi carinske dokumentacije.

Usluge carinjenja:

  • izvozno carinjenje
  • uvozno carinjenje
  • re-eksportno carinjenje
  • privremeni izvoz
  • privremeni uvoz
  • propratnice

Pored usluga carinskog posredovanja, pružamo usluge posredovanja kod nadležnih inspekcijskih državnih organa (veterinarska, sanitarna, tržišna inspekcija i dr.).